Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om de massagebehandelingen en de voedingsconsulten zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massagebehandeling of voedingsconsult met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
Voor een eerste voedingsconsult zal ik u een intakeformulier mailen, welke u voor het eerste consult ingevuld en ondertekend weer aan mij mailt.

Voor en na elke massage / voedingsconsult zal er geëvalueerd worden hoe de massage / het voedingsconsult ervaren is.
Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage / het voedingsconsult aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. Of dat begeleiding door de gewichtsconsulent zonder risico is.

FitAmi zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

FitAmi onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen t.b.v. massage zijn gebaseerd op kennis van Sportmassage, Bindweefselmassage, Dorn-therapie, Hotstonemassage,Vlindermassage en Stoelmassage en Medical taping. Voedingsadviezen zijn gebaseerd op kennis van gewichtsconsulent en specialisatie sportvoeding en supplementen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage / het voedingsconsult zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van FitAmi en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

FitAmi is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

FitAmi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage / het voedingsconsult.

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Deze regel geldt niet bij onvoorziene gebeurtenissen.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij FitAmi en ik verwacht dat ook van u.

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de massagebehandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.

FitAmi behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Neemt u alstublieft 2 grote badhanddoeken mee naar de praktijk.

Voor massageolie wordt gezorgd.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Wanneer u klachten heeft kunt u zich rechtstreeks tot mij wenden. Wordt dit niet afdoende afgehandeld, dan kunt u zich m.b.t. massagebehandeling wenden tot de klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl), m.b.t. voedingsconsult kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (www.bgn.nl).

  • Reviews